Mijn datums zijn flexibel (+/- 3 dagen) (Selecteer deze optie als uw datums flexibel zijn plus of min 3 dagen)
Sorry, reserveringen voor meer dan 31 nachten zijn niet mogelijk Cross

Termen en Voorwaarden

1. MY GREEK-VILLA SPRL

1.1. My Greek Villa SPRL heeft als doel het bevorderen van lease vastgoed met de nadruk op vakantie villa's in Griekenland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Place de l' Université 16, Louvain-La-Neuve 1348 en is geregistreerd in B.C.E. onder het nummer BTW BE0661622449 en rekeningnummer BE09 0017 9427 2957.
1.2. My Greek Villa SPRL is de naam van de eigenaar / verhuurder van het pand, als gemachtigde op basis van een mandaat.

2. BESCHRIJVING

2.1. De woningen / huizen / villa's die worden aangeboden door Villa-MyGreek zijn geen hotels of een toeristische accommodatie en voldoen aan de internationale standaard plichten. De villa's weerspiegelen de lokale omstandigheden en smaken van de eigenaren. Zowel wat betreft de architectonische stijl, inrichting, alsmede het meubilair.
2.2. De informatie aan potentiële klanten met betrekking tot de beschrijving van de villa's en hun voorzieningen, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de beschrijving door de eigenaren en weergegeven in de MyGreek-Villa bezoekers informatie. Zij worden ondersteund door foto's gepresenteerd op de website van MyGreek-Villa. Eventuele wijzigingen in deze informatie, kunnen plaatsvinden vóór de aanvang van de huurperiode en zullen onmiddellijk worden meegedeeld aan de klant door MyGreek-Villa.
2.3. . Indien de klant van mening is dat ondanks alle informatie die MyGreek-Villa geeft door middel van het verstrekken van informatie omtrent de te huren villa toch onjuist blijkt te zijn, dan moet de klant onmiddellijk MyGreek-Villa hiervan op de hoogte stellen. MyGreek-Villa zal eventuele onjuiste informatie op haar website corrigeren en de eigenaar informeren. MGreek-Villa is niet aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect als gevolg van onnauwkeurigheid.
2.4. Toerisme, sport en andere informatiediensten rondom de locatie van de villa, als oorspronkelijk door VVV-kantoren of andere sites doorgegeven, is aan de klant zijn of haar indicatie. MyGreek-Villa neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze informatie en vraagt de klant niet de verantwoordelijkheid van MyGreek-Villa te betrekken, indien de desbetreffende beschrijvingen van de villa veranderen tijdens het verblijf van de gast.

3. RESERVERING

3.1 De toekomstige klant kan contact opnemen voor informatie over de onderneming per telefoon en /of e-mail.
3.2 De klant moet zijn /haar keuze via e-mail bevestigen. MyGreek Villa stuurt op korte termijn een e-mail met de huurovereenkomst met alle informatie en de bevestiging van de reservering (met daarin de naam en locatie van de villa, tarieven, verblijfsperiode / huurperiode, het aantal mensen toegelaten in de villa, de diensten en eventuele speciale regels die moeten worden nageleefd door de klant). De klant moet het contract ondertekenen inclusief datum en binnen een week terugsturen per fax, gescande PDF of per aangetekende brief aan My Greek Villa (de uiterste datum zal in het contract worden vermeld.) De reservering wordt definitief wanneer MyGreek Villa het voorschot heeft ontvangen, zoals in artikel 4 wordt onschreven en na het ondertekenen van het contract door de klant. Met de contractondertekening houdt de overeenkomst met de klant, zich aan deze voorwaarden.

4. BETALING VAN HUURTARIEVEN

4.1 Betaling: De reservering wordt definitief wanneer de klant een kopie van het ondertekende contract heeft verstuurt en de betaling van de borg (die nodig is voor de specifieke periode van het verblijf) binnen is bij MyGreek-Villa. Bij het boeken van één van de in de door website beschreven MyGreek-Villa’s, is een aanbetaling van 35% vereist. Als de boeking is gemaakt minder dan 60 dagen (8 weken) voor de aanvang van de huurperiode, zal de bevestiging definitief worden wanneer het totale bedrag wordt betaald.
4.2 De klant moet het resterende bedrag betalen van de overeengekomen huurperiode voor de gekozen villa, ten minste 60 dagen (8 weken), voor de aanvang van zijn verblijf.
4.3 Klanten die niet het saldo van het totale bedrag op de overeengekomen datum hebben betaald, zullen een herinnering per e-mail of aangetekende brief ontvangen. Als er geen reactie na zeven dagen volgend op de herinnering is ontvangen, zal MyGreek Villa - de reservering ongeldig verklaren en de aanbetaling zal worden behouden.
4.4 Na ontvangst van het totale bedrag, zal MyGreek-Villa de klant een bevestigingsdocument sturen in overeenstemming met het type van de huurlicentie die elke villa heeft op basis van de Griekse wet. Oftewel:

De klant die zal verwelkomt worden in de villa en nadat een overeenkomst tussen de klant en de eigenaar is overeengekomen, zoals voorgeschreven door de Griekse wet 4791/13, die dezelfde elementen omvatten als het huren, op korte termijn. De klant zal ook per e-mail worden geïnformeerd over alle nodige informatie bij aankomst in de villa, de datum en het verwachte tijdstip van aankomst, het lokale personeel zal hen verwelkomen en in sommige gevallen zullen zij op de luchthaven of de haven van bestemming worden opgehaald.

5. AANKOMST EN VERTREK

5.1. De klant houdt zich inprincipe bij aankomst op de desbetreffende datum, aan de na 15:00 uur afgesproken inchecktijd. Alle schematische omstandigheden zoals vertraging van vliegtuigen en schepen vragen om een flexibele aankomsttijd. Als er een vertraging is, moet de klant dit onmiddellijk melden aan de persoon die verantwoordelijk is voor het ontvangst op de luchthaven / haven . In sommige gevallen van vroege aankomst kan door de klant worden gevraagd of de villa gereed is voor betrekking of wachten tot deze klaar is. De klant wordt gevraagd om te voldoen aan deze instructies. Indien nodig, kan MyGreek-Villa niet verantwoordelijk worden gesteld als de villa niet op tijd beschikbaar is.
5.2. De check-out is in principe mogelijk tot 12:00 uur. In bijzondere gevallen, waarin de planning van schepen of vliegtuigen problemen geven, kan voor een vroegtijdig vertrek gezorgd worden of verlenging voor een korte periode in een overeenkomst met de eigenaar of met MyGreek-Villa. In alle andere gevallen, zal later vertrekken in rekening gebracht en gezien worden als een extra halve dag verblijf.
5.3. In principe zijn woonplaats extensies niet toegestaan tenzij er de beschikbaarheid is en de uitbreiding is overeengekomen met de eigenaar en MyGreek-Villa, ten minste 5 dagen voor de geplande vertrektijd.

6. CAPACITEIT

Elke woning /villa heeft een specifiek vermogen van huisvesting voor een aantal mensen. Elke verhuur lease is opgericht voor een maximale capaciteit van de inzittenden. Deze maximale capaciteit moet worden gerespecteerd in alle omstandigheden. De licenties van de Griekse Nationale Organisatie voor Toerisme octrooi, zijn gebaseerd op deze maximale capaciteit. Elke wijziging in het aantal mensen (altijd binnen het maximum aantal personen) tussen het moment van boeken en de dag van aankomst moet per e-mail worden aangemeld bij My Greek Villa. In het geval dat meer mensen dan het overeengekomen aantal naar de villa komen, kan de persoon die verantwoordelijk is voor het ontvangen van klanten de toegang van extra mensen weigeren of om extra huur vragen (als het totaal meer is dan het maximum aantal toegestaan door de licentie). Als door een extra aantal mensen ongevallen aan eigendommen worden veroorzaakt, wordt de reservering geannuleerd zonder enige vergoeding aan de klant.

7. HUISDIEREN

De korte termijn lease-overeenkomst zal worden bepaald met toestemming van de eigenaar of huisdieren zijn toegestaan. Als dit niet expliciet in het contract wordt vermeld, zal de persoon die de klanten ontvangt, het recht tot de villa kunnen weigeren.

8. INHOUD LIJST "STATUS VAN VILLA" CLAIMS

8.1. In principe wordt de lijst van de inhoud van een villa en de algemene voorwaarden in de overeenkomst tussen de eigenaar en de klant contractueel bevestigd. De klant kan eventuele opmerkingen die hij /zij heeft, vóór de ondertekening van de lijst kenbaar maken.
8.2. De contactpersoon op lokatie, kan de klant een toelichting geven over de werking van alle apparatuur en hulpmiddelen. Als er een probleem is of apparatuur niet goed zou werken, moet de klant dit aan MyGreek-Villa en de contactpersoon op lokatie, onmiddellijk melden. De eigenaar zal de klant alle voorzieningen van het pand aanbieden zover mogelijk, met alle linnengoed inbegrepen. Indien de klant commentaar heeft over de netheid van de villa, dient hij /zij dit onmiddellijk te melden aan de contactpersoon.
8.3. De klant moet de villa op de juiste wijze betreden, daarmee bedoeld het schoonhouden, voorkomen dat schade er aan de woning, meubels, elektrische apparaten en keukengerei wordt aangericht. Tijdens zijn/haar verblijf, is de klant volledig verantwoordelijk voor de villa. De klant moet de instructies voor elektrische apparatuur volgen en ervoor zorgen ze deze uitschakelen wanneer ze niet aanwezig in de villa zijn. De schade veroorzaakt door de klant zal worden gedekt door de borg (zie artikel 9). Indien de schade hoger is dan de aanbetaling zal de klant worden onderworpen aan andere claims.
8.4. Alle problemen van de contactpersoon op locatie die de klant en My Greek-Villa ontvangen vóór de datum van vertrek, moeten onder de aandacht worden gebracht, zodat het probleem direct kan worden opgevangen.

9. BORG

9.1. Op het moment dat het totale bedrag voor het huren van de villa is vastgesteld, moet de klant ook gelijk het voorschot bedrag naar de rekening van My Greek-Villa overmaken en kenbaar maken wat er nodig is van de eigenaar van de villa en dit op korte termijn melden in de huurovereenkomst . Schade of overmatige slijtage veroorzaakt door de opdrachtgever aan de woning of de inhoud of ontdekt door My Greek-Villa en / of eigenaar als de klant het pand verlaat, moeten worden gedekt door de klant. De borg zal binnen twintig (20) werkdagen worden teruggegeven aan de klant vanaf de datum van vertrek als er geen sprake is van schade.
9.2. In sommige gevallen kan de eigenaar een extra garantie nodig hebben. Dit wordt rechtstreeks onderhandeld met de eigenaar.

10. BELASTINGEN EN DIENSTEN

10.1. Alle nutsvoorzieningen, elektriciteit, water rekeningen en lokale belastingen zijn opgenomen in de door de eigenaar betaalde prijs. Het gebruik van de telefoonlijn is niet inbegrepen.
10.2. De aangeboden diensten zijn vermeld in de bijlage van het contract. Alle bijkomende diensten die nodig zijn voor de klant, kunnen worden verstrekt door de eigenaar. Deze zullen het onderwerp zijn van een overeenkomst tussen de klant en de eigenaar of de persoon met wie de klant op lokatie communiceert, en worden rechtstreeks door de klant betaald, zonder tussenoverkomst van MyGreek -Villa.

11. OVERDRACHT VAN HUUR

11.1. De Klant kan zijn / haar contract, op basis van dezelfde voorwaarden aan een andere persoon overdragen, alleen met instemming van MyGreek-Villa. Hij / zij moet dit aan MyGreek-Villa melden door middel van aangetekend schrijven of met behulp van een gescand PDF-document, ondertekend zeven (7) dagen voor het begin van de huurperiode.

11.2. Zowel de opdrachtgever als de persoon aan wie de overdracht heeft plaatsgevonden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de betaling van het totale bedrag en de eventuele kosten als gevolg van deze overdracht.

 

12. OPZEGGING DOOR DE OPDRACHTGEVER

12.1. Alle annuleringen moeten worden gemeld via e-mail of per fax aan my Greek Villa.
12.2.Voor annuleringen tot 61 dagen voor de aanvang van de huurperiode, behoudt My Greek-Villa de 35% voorschot van het totaal.
12.3. Voor annuleringen na de betaling van het totale bedrag, minder dan 60 dagen voor aanvang van de huurperiode, behoudt My Greek Villa 100% van het totale bedrag.
12.4. In het geval van no-show of voortijdig vertrek, zal er geen restitutie plaatsvinden.
12.5. De gasten worden aangeraden om zich te verzekeren, om eventuele annuleringen of vervroegd vertrek te dekken.
12.6. De borg wordt volledig terugbetaald, met aftrek van de administratieve lasten.
12.7. Wanneer de betaling via creditcard wordt gedaan, moet de eventuele terugbetalingen worden gedaan om dezelfde creditcard als waar de betaling vandaan kwam.

13. VERZEKERING

13.1. De eigenaar zorgt ervoor dat de woning voldoet aan alle wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de eisen van hygiëne, veiligheid en leefbaarheid. Elke eigenaar heeft een verzekering tegen ongevallen als gevolg van beschadigingen die kunnen worden veroorzaakt door de klant zijn /haar nalatigheid.
13.2. Klanten moeten worden gedekt door hun verzekering voor mogelijke ongevallen en alle andere mogelijke risico's tijdens hun vakantie. De eigenaren zijn niet en kunnen niet voor ongevallen als gevolg van nalatigheid en / of gebrek aan aandacht van de klant op het hotelterrein (tuin, zwembad, etc.), verantwoordelijk worden gesteld.

14. ANNULERING DOOR MYGREEK-VILLA OF DOOR DE EIGENAAR

14.1. In gevallen waarin MyGreek-Villa is verplicht, in uitzonderlijke omstandigheden, om de huur van een villa te annuleren, zal de klant onmiddellijk op de hoogte worden gesteld. My Greek Villa zal een alternatief met vergelijkbare kenmerken voorstellen, zowel wat betreft de capaciteit als de prijs.
14.2. In gevallen waarin het onmogelijk is om een woning te voorzien van vergelijkbare kenmerken en bij annulering minder dan 35 dagen voor aankomst van de gast, zal my Greek Villa het volledige bedrag aan de klant terugbetalen.

15. WIJZIGING VAN OVEREENKOMST

15.1. In geval van een wezenlijke wijziging van de villa (capaciteit, faciliteiten, data), die plaatsvindt vóór het begin van de huurperiode, stelt My Greek Villa de klant onmiddellijk op de hoogte, nadat de eigenaar van de villa, My Greek Villa op de hoogte heeft gesteld. De klant kan zijn / haar reservering via een terugbetaling van betaalde bedragen annuleren of vragen om een alternatief voorstel, aangeboden door My Greek Villa.
15.2. Indien het voorstel aan de klant gepaard gaat met een verlaging van de prijs, zal het overblijfende bedrag aan de klant worden terugbetaald.

16. AANSPRAKELIJKHEID

16.1. Zoals toegelaten, zal My Greek-Villa als vertegenwoordiger verantwoordelijkheid nemen voor alle handelingen die door de vennootschap of haar personeel worden uitgevoerd. My Greek-Villa treedt op als bemiddelaar tussen de eigenaar en de klant aan de hand van een door de eigenaar formeel, ontvangen toestemming. MyGreek-Villa neemt geen verantwoordelijkheid behorend tot de eigenaar en in het bijzonder over de beschikbaarheid van het pand voor de afgesproken data.
16.2. MyGreek-Villa is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen waarvan zij geen zeggenschap heeft en belemmeringen in wijzigingen van het verblijf van haar klanten kunnen plaatsvinden.
16.3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen buiten haar controle om, zoals elektriciteit of water bezuinigingen, stakingen, overstromingen, enz.
16.4. Bij een ongeval, zal de eigenaar alles in het werk stellen om de nodige reparaties zo snel mogelijk te maken.
16.5. MyGreek-Villa treedt op als intermediair tussen de eigenaar en de klant maar wordt niet aansprakelijk gesteld voor ongevallen die zich kunnen voordoen tijdens verblijf in de aangeboden villa's.
16.6. Kinderen zijn de verantwoordelijkheid van de ouders en mogen nooit alleen zonder toezicht in het huis, de tuin, het balkon en het zwembad worden gelaten.
16.7. De eigenaar stelt de internettoegang beschikbaar voor klanten, maar de klant moet ervoor zorgen dat het gebruik van het internet voldoet aan alle van toepassing zijnde wetten. De klant zal volledig verantwoordelijk zijn voor alle gebruik van het internet tijdens de huurperiode die eventuele juridische gevolgen van het gebruik van internet kunnen leiden.

17. FOTO VAN DE EIGENAAR

Foto's van de woning kunnen worden genomen voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik (publicatie, enz.) is verboden, tenzij uitdrukkelijke toestemming van MyGreek-Villa, namens de eigenaar is gegeven.

18. GESCHILLEN EN KLACHTEN

18.1. Alle klachten moeten worden gericht aan MyGreek-Villa en de eigenaar / persoon die de gasten verwelkomd in het pand, en worden begeleid door al het bewijs van de aard van de klacht. Indien de klant weigert de villa in beslag nemen, omdat zijn of haar verwachtingen niet in lijn zijn met de door eigenaar aangeboden villa, is het om een terugbetaling van de huur te ontvangen, dat hij / zij de klacht door de aankondiging van het ingediende, laat ondersteunen door een onafhankelijke deskundige. Elke klacht moet uiterlijk binnen 30 dagen worden verzonden, na vertrek van de klant.
18.2. De partijen zullen elkaar ontmoeten om te proberen om een oplossing buiten de rechtbank te vinden. Indien binnen een termijn van 60 dagen, de oplossing niet is gevonden, kan het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel.

×

uw favorieten

×

Selecteer je taal

en
nl
fr